HEM KÖPA VALP OMVÅRDNAD TRÄNING AVEL INNEHÅLL SKRIVERIER
Röntgen HD (höfter) och AD (armbågar)

De flesta uppfödare vill att valpköparna ska röntga sina hundar avseende höfter och armbågar efter eller vid ett års ålder. Detta för att kunna utvärdera avelsresultatet. Det är viktigt att kunna få reda på vilka individer som lämnar större eller mindre defekter. Det gäller för både tikar och hanar som används i avel.

För att våra hundar ska fortsätta vara en friska och sunda avseende leder, är det en förutsättning att vi röntgar våra hundar. Av röntgenstatistik kan man få veta mycket. Om en hane används frekvent i avel, hinner han göra större onytta än en tik som har en valpkull med dåligt resultat.

En hane som används till många tikar innan de första valpkullarna är röntgade och sedan visar sig lämna dåliga ledresultat är inte önskvärt.

Mer besvär av dåliga armbågar
Hundar som har lindriga, måttliga eller kraftiga pålagringar på sina armbågar kan ha helt olika symptom. Vissa kan vara helt ohalta och vissa kan ha stora besvär med hältor. Det är inte alltid lindriga pålagringar är besvärsfria. Den största belastningen ligger på armbågarna; 70 % av hundens tyngd belastar armbågarna, höfterna med enbart 30 %.

En hund som har C på sina höfter behöver inte alls ha några besvär. Här gäller som vanligt att man håller sin hund i god kondition, ser till att den får regelbunden motion och att den inte bär på onödiga kilon.

Nöjda valpköpare
Som uppfödare vill vi ha nöjda valpköpare. Inget är värre än när en valpköpare ringer och talar om att deras hund inte mår bra. Målsättning ska vara att försöka föda upp så friska valpar som möjligt.

Finns det skäl att använda en tik som inte har friska leder och dessutom inte har ledfriska syskon? Avel är inte bara en syssla för sig själv, man måste se till ett större och längre perspektiv, nämligen rasen i stort.

Olika metoder
På vissa veterinärkliniker söver man hunden inför röntgen. På andra ger man bara en avslappnande injektion. Det sistnämnda är att föredra.

Ett exempel är, när jag röntgade min Olle på en klinik i Stockholmstrakten, blev han sövd. Efter andra uppvakningssprutan stapplade han ut därifrån. Resultatet på den röntgen blev BC på höfterna.

En vecka senare röntgades han igen på en annan klinik, denna gång inte sövd. Resultatet blev AB.

Samma hund
Om hunden inte har haft några hältor eller andra besvär av sina leder före ett års ålder, brukar de heller inte få några besvär efter röntgen, oavsett resultatet. Man har samma hund med sig när man går ut från veterinären, som när man kom dit.

Läs mer om

OMVÅRDNAD

Sundhet är inte bara friska höfter och armbågar, utan också en fråga om att inte vara sjuklig med t ex öron, magar, hud eller andra problem.

© hundmagasinet.com