HEM KÖPA VALP OMVÅRDNAD TRÄNING AVEL INNEHÅLL SKRIVERIER
Vilka är lämpliga för avel

Att inneha och bo på kennel är ett liv med ett stort ansvar och ofta många hundar, men också ett liv med stor glädje. För att kunna bedriva ett bra avelsarbete måste man ha en stor urskiljningsförmåga och att vara kritisk till sina egna hundar. Alla individer är inte gjorda för att avla vidare på.

Att ha förmågan att välja bort hundar från avel, hundar som man egentligen tycker mycket om, är svårt. En golden som man kanske levt med i ett helt år, visar sig vid ett års ålder ha en dålig höft eller armbåge, och då är den ute ur avelsarbetet med en gång.
För en till synes frisk hund, men ändå stoppad för vidare avel, innebär oftast att den hunden måste flytta. För hunden betyder detta att den kommer att få ett mycket bra liv, men inte i just min familj.

För att få fram valpar som senare ska bli vuxna hundar som vi ska leva och trivas med, måste man också veta vad man vill med sin avel. För mig tog det flera år innan jag förstod och insåg vilken typ av golden jag ville dela mitt liv med.

Lite om meriter
Det finns olika sätt att meritera sina avelsdjur, både för att se hur den ska se ut (utställning) och hur öppen den är för att ta emot träning i olika former (lydnad, viltspår, agility, apportering, bruks med mera).

Några bra-att-ha-meriter
En titel säger givetvis inte allt om en hund. Men en hund som är meriterad har i alla fall visat att den klarar av vissa krav.

Certifikat Kvalitet - CK
Några CK på utställning ger en indikation om att hundens konstruktion väl motsvarar rasstandarden. Hunden behöver inte vara champion för att vara av mycket god kvalitet. En hund som har SEUCH i sin titel är svensk utställningschampion med tre cert och har en jaktmerit. En hund som har SE(u)CH i sin titel är också svensk utställningschampion med tre cert men saknar jaktmerit. En hund som har NOCH och S(u)CH i sin titel har ett norsk cert förutom de svenska.

Lydnadsmerit
En hund som har ett LP1 eller LP2 har i regel en välutvecklad hjärna och är arbetsglad, kontaktig och följsam vilket kännetecknar en golden. En hund som har SLCH i sin titel är svensk lydnadschampion.

Jaktmerit
En hund behöver inte vara jaktchampion för att vara duktig med apportering. Det handlar ofta om hundägarens tid och ambition. En hund med ett eller flera 2:a pris på officiellt jaktprov är ofta en duktig hund med både motor och apporteringsförmåga.
En hund som har SJCH i sin titel är svensk jaktchampion och har förutom sina jakt meriter även en utställningsmerit. En hund som har S(j)CH i sin titel är också svensk jaktchampion men saknar utställningsmerit.

Viltspårsmerit
En hund som har godkänt i anlagsklass i viltspår är också en bra merit. Det visar en hund som kan koncentrera sig och arbeta självständigt och som är noggrann. En hund som har SVCH i sin titel är svensk viltspårschampion.

Viktigast av allt hunden mentalitet
En golden retriever förväntas ha en stabil mentalitet. Enligt rasstandarden ska den vara följsam, vänlig, intelligent, ha stor arbetslust och utstråla självförtroende.

Mentalbeskrivning (MH) används för att få en bild av hundarnas mentalitet. Mentalbeskrivningen beskriver egenskaper såsom hanterbarhet, samarbete, lek- och kamplust, förföljande, bytesintresse, gripande, hot, nyfikenhet, rädsla, och skottfasthet. Mentalbeskrivningen utförs på särskilda banor som ser likadana ut över hela landet. Banan består av tio "stationer" s.k. moment och inom varje moment beskrivs flera olika beteenden som t ex rädsla, nyfikenhet, lek.

Det är viktigt att känna till att det handlar om en beskrivning. Hundens beteenden på banan denna dag beskrivs och dokumenteras. Hunden blir således inte godkänd eller underkänd på en mentalbeskrivning, inte heller får hunden något betyg.

Texten uppdaterad.

Läs mer om

AVEL

© hundmagasinet.com