HEM KÖPA VALP OMVÅRDNAD TRÄNING AVEL INNEHÅLL SKRIVERIER
Fästingar

Fästingen i sig är ett mindre problem för hunden, det är de infektioner, borrelia och ehrlichia samt TBE, som fästingen kan vara bärare av som ställer till besvär för både hund och människa.

Inspektera hunden efter promenad
Borsta och inspektera hunden efter varje promenad. Plocka genast bort alla fästingar som satt sig med en fästingplockare. Tas fästingen bort tidigt på ett skonsamt sätt är risken för virus/bakterie överföring mindre än om den sitta kvar länge.

Olika preparat
Det finns en uppsjö av olika preparat som uppger sig vara det bästa för hunden. Allt ifrån kemiska medel som Exspot och Frontline till fästinghalsband, rena naturprodukter samt hemmagjorda huskurer.

Fästingburna sjukdomar
Det finns framförallt två allvarliga sjukdomar som våra hundar riskerar smittas av när de utsätts för fästingbett, det är borrelios och anaplasmos (tidigare kallad ehrlichios). Båda orsakas av bakterier som fästingen bär med sig från ett tidigare värddjur och sedan överförs till hunden. Både borrelios och anaplasmos kan överföras till människa.

Man skall alltid vara uppmärksam på förändringar i sitt djurs hälsotillstånd. En korrekt behandling som sätts in i tid kan rädda livet på din hund. Vid misstanke om sjukdom eller ohälsa - kontakta alltid veterinär!

Det är den i Sverige vanligast förekommande fästingen, Ixodes ricinus, som är bärare av borrelia och ehrlichia. Då både människa och hund kan smittas om de haft fästingar som varit infekterade är det av stor vikt att skydda sin hund, och därmed sig själv, från fästingar.

Borrelia
Borreliabakterierna finns i fästingens magtarmkanal och de överförs via fästingens saliv, detta sker 1-2 dygn efter att fästingen har satt sig. Alla fästingar har inte borreliabakterier i sin magtarmkanal, andelen infekterade fästingar varierar stort i olika områden i landet.

Symtombilden varierar, allt från akut hälta till njurskador och hjärtpåverkan förekommer. Det vanligaste symtomet är dock hälta. Diagnos ställs med hjälp av symtom och blodprov där man letar efter antikroppar.

Ehrlichia (anaplasma)
Ehrlichaorganismen sprids även den via fästingbett, och här räknar man också med att det tar minst ett dygn från att fästingen satt sig till smitta överförs.

Symtom vid infektion kan vara feber, slöhet, dålig aptit och svårigheter med koordinationen. Diagnosen ställs med hjälp av symtom och blodprov. I det akuta skedet av sjukdomen kan organismen ses i blodet med mikroskop, men även här kan man leta efter antikroppar. Är hunden nyligen smittad finns inga antikroppar i blodet. Det tar ca två till tre veckor innan de utvecklas.

Förebygg fästingangrepp hos din hund
En hund som smittats med borrelia och/eller ehrlichia behandlas med antibiotika och blir oftast återställd. En del hundar blir tyvärr inte bli helt friska. Det bästa sättet att undvika dessa sjukdomar är att skydda hunden mot fästingar. Ett sätt att göra det är att inte låta hunden vistas där det finns fästingar, vilket väl knappast är aktuellt för en hund. Ett annat sätt är att använda de medicinska preparat som finns.

Ta bort den
Om man hittar en fästing på hunden ska man inte pensla på fett eller nagellack på den. Fästingar som kvävs till döds kräks upp sitt maginnehåll vilket ökar risken för smittspridning.

Det bästa sättet att avlägsna en fästing är att greppa den så nära huvudet som möjligt med en fästingplockare och försiktigt dra bort den rakt ut. Snurra inte då kan kroppen gå av och huvudet blir kvar

Det finns flera olika fästingborttagare. Allt ifrån en vanlig pincett till en fästingpenna som har en bygel man fäster runt fästingen. Vår favorit är dock kofoten, se bilden ovan. Med den är det svårt att misslyckas.

Läs mer om

OMVÅRDNAD

© hundmagasinet.com